Eyoxolo isenamandla

“Ngithe uma ngibona uQhosha ehla endizeni ezifihle ubus

By Mthandeni

“Angazi abathi iphelelwa amandla bakushiso yini lokho

Amabunjwa athembisa lukhulu

gazisa bonke abathandi bomculo weMfezemnyama ekhwifa isakude ukuthi noma kanjani izophuma mhlaka 29 June 2019

Ubuye ngamandla uMzukulu

“Ukungena ngaphansi kwe IGP kubasizile abafana. Buka into eyenziwa uDumakahle ngonyaka odlule iyamangaza

Ayincomeki ekaKhangelani

Zilokhu zingene njalo izikhalazo ngezinga eliphansi lengoma kamfoka

Isahamba yodwa ekaQhosha

Kuthanda ukuba umqansa ukugqiba umgodi owambiwa

Isho kahle ekaMqansa

Ngivumele mthandi wengoma ngikwethulele nangu umfana ophekwe kahle ngoba

Lenyukile kuDlubheke

Umculi kaMaskandi uDlubheke umfoka Khuzwayo nowafika emculweni waphula irecord lokuba

Sengiqomile music video

Inkosazane eyaziwa ngelika Nombuso izinikele ngakho konke ekwenzeni sure ukuthi

Iyahlekisa eyeGcokama

Lo mshophi wokuhambela ubala ezweni elikude njengkapa lodumo lehlele abantu abaningi emcul

Inhlinini yoxolo

Ukuqashwa kwakhe ngisho kuma awards asezingeni lomhlaba

Ihamba kahle ekaMthandeni

Ukumemezela komculi ethi ushaye igolide kudinga ukushaye

Bachazwa umlayezo kwekaMashelela

“Kungithokozise kakhulu ukuzwa ingoma enkulu kangaka kulensizwa. Ikakhulu njengoba kuyinto engasajwayelwkile

Isiyatholakala ekaMlungu

Sekuvele sekonakele ezitolo zomculo mthandi wengoma. Le nsizwa ezibiza ngoMlungu inekhono elimangazayo uzoyikhumbula kule

Kuthulekile kubaNgani bakhe

Le nsizwa yakwaNdlovu ekhulele kwelakwa Sithole eMsamo

Uzoshaya ingoma uMdumazi

“Angizolwa namuntu ngoba angizelanga izimpi emculweni

Uzomangaza uSongqongqo

USongqongqo uthi ufuna ukubonisa izwe lonke ukuthi akezelanga ukuzodlala la emculweni

Indlabeyiphika yangempela

“Isizathu sokukhipha leli cwecwe, kushuthi ngike ngakhuluma nabantu ngacela nezinsizwa

EzikaMavula ziyarobha

Isikhalazo esivela kubathandi besicathamiya, ikakhulu abathandi bomculo kaMavula kuvaliwe

Sjava indoda endala

“Indlela akangichaza ngayo ngaloluya suku yenza ngibone ukuthi lento kawood isaya