OUR SERVICES

WE POST MASKANDI NEWS, UPDATES  AND ANNOUNCEMENTS

Khuzani Mpungose

Isiqopha mlando esisanda kwenza ezibukwayo emcimbini omkhulu webhola lezinyawo kuleli, kumanje ulungiselela Impucuzeko

Qhosha Sibisi

Imfenemhlophe ethakatha isekude umnikazi wama hit ongenqeni ukwenzi album emnandi yonke. Namanje nje iyasho imawzen ndawo

Igcokamelisha

Umculi owafika nengezo endimeni kumanje uphansi phezulu nevideo ye-album yakhe entsha kanye necwecwe elisha uMacekeceke

Dr DSD Mhlongo

Udokotela lona osanda kuhlabana ngeziqu zegalelo lakhe emculweni. Usanda kukhipha icwecwe elimnandi lonke elisihloko sithi i-Black Friday

Igeza lakwaMgube

Umculi osemkantsha ubomvu endimeni kodwa ingoma akayishayayo, ugijima kukhale abafana bethi umadala uphathi magic

Imfezemnyama

Umnikazi wama hit. KUmanje ulungiselela ukukhipha icwecwe elisha elisihloko sithi Uber ngaphansi kwe-album Amabunjwa 2019.

UMzukulu

Umculi osemncane onekhono elimangzayo. Usanda kukhipha icwecwe elishisa izikhotha kumanje elisihloko sithi Mabili AMaxoki iyatholakala ndawo zonke

Jaiva Zimnike

Umfoka Miss ofundisa egafundile ungomunye wabaculi abanekhono elimangazayo esigincini nasemlonyeni. Uzokhipha icwecwe AMA AK47

Latest Albums

Indlabeyiphika Yangempela

Icwecwe elisha leli likaMajotha elisihloko sithi Kophela Sofana

UMqansa

Umfana ophekwe wavuthwa uJaiva Zimnike Inkosi kaMaskandi

Amabunjwa

Izophuma hlaka 29 JUne le album entsha yeMfezi emnyama esihloko sithi Uber

USongqongqo

Umfana onekhono elimangazayo uzokhipha icwecwe apike uJaiva neMfezi

UMzukulu

Umfana osemncane endimeni owenza kahle kakhulu ngaphansi kwe-IGP

Amanguni Amahle

Umculi owafika emncane endimeni kodwa manje ubanga nezinkunzi

UMlungu

Umculi osakhulayo kodwa okhombisa ukuba nekusasa eliqhakazile

Hlanganani

Iqembu likaCothoza elinabaculi bakaMaskandi uSHwi noMntekhala

350 +


Impucuzeko

20 +


Khuphuka nezakho

10 +


Amantshontsho

950 +


Abalandeli

Sizithola kanjani izindaba?

Sikhulumisana nabaculi, sithathe izithombe zabo kuma social media noma sibashuthe thina, sithathe inkulumo yabo kungaba abayenza emsakazweni noma abayibhala kuma social media bese siyibhala ngokwethu. Siphinde sithathe imibono yabalandeli kungaba kuma social media noma sikhulume nabo bese sizoyibhala kuleli khasi

Impucuzeko Maskandi Event

Lona umcimbi omkhulu waminyaka yonke obubanjelwa ePeolpl’s park

Indidane Maskandi Event

Lona umcimbi owahlelwa ubuholi beqembu laMageza owenziwa minyaka yonke

Khuphuka nezakho Sibone Inkunzi

Umcimbi waminyaka yonke ohlelwa umculi kaMaskandi uNgelo V

Amantshontsho Maskandi Event

Umcimbi omkhulu waminyaka yonke osuqala ukuba nezinkinga zokungabibikho ngeminye imnyaka

xerdctfg

Trending Videos

Lapha sifaka amavideo amabili esikholwa ukuthi iwona athilendayo ngaleso sikhathi

ESIGABE NGAZO KULE NDIMA

Khuzani noShwi

ARTISTS, Maskandi Media

Izinsizwa lezi ezidlala indima enkulu ekuthuthukeni komculo nokuba amanxusa

Igcokama elisha

ARTIST, Maskandi Media

Inxusa lengezo, le nsizwa yakufaka kwagxila ukuthanda amanzi kubaculi nakubalandeli

Khangelani Mhlongo

ARTST, Maskandi Media

Umculi owacula wafunda nokuningi eNdlunkulu kumanje ubanga nezinkunzi

Need more news?

Uzozithola zishisa ngokuvakashela leli khasi izikhathi eziningi. Ungasazisa uma kukhona ofuna sikubhale kuhlale kukhona,sibhalele kuma social media ethu