Uzele ingoma uMdumazi

Sekuyantwela ezansi. Sezihubela sakusha. Sekungenzeka noma yini kusukela manje ngale album ekade ilindelwe baningi kaMdumazi.

 

Lo mculi ophazamiseke isikhathi eside engakhoni ukungena estudio ashaye ingoma enze lento akadume ngayo kanti iyona eyenza abantu bemthande, uthi ziningi akaseqophile.

 

“Zevile eshumini nesithupha enginazo kanti zonke zishaya esikhonkosini. Ngizokhetha zibe lishumi nanhlanu kuphela bese ngiyidedela ngoba ngifuna ukushaya ingoma kuphela”.

 

“Angizolwa namuntu ngoba angizelanga izimpi emculweni kodwa ngizokwenza lokho engakuzelayo okungukushaya ingoma”.

 

“Engingakutshela abantu ukuthi le album izobe ingenhla kakhulu. Asazi ngoba phela ngike ngilalele izingoma zozakwethu nami uma kwenzekile ngalalela la ngilalela khona”.

 

“Okwamanje ngisavele ngibulawe indla yengoma ngibe ngithi ngilalele ngivele ngibone ukuthi bavelelwe abathandi bomculo langaphandle”.

 

“Kodwa ke sezifikile izinsuku zokuthi bephumule kulolu sizi abaluthwele lokweswela ingoma”.

 

“|Ufikile futhi ugalelekile uMdumazi. Angizile ukuzolwa. Cha angilwi namuntu kodwa ngidlulisa umlayezo kuphela ukuze abantu bethole lento abadinga ukuyithola”.