Balindele uDumakahle

Lo mculi wazifaka wangena wagxila ebantwini. Namanje abasakhoni ukulinda ngendlela akabashayela ingoma emnandi ngakhona ngonyaka odlule. Kunengoma ekule album yangonyaka odlule ethi ngizele amadodana amahlanu.

 

Namanje uma ungena emarenk uyifica ibubula ngathi iphume izolo kanti lutho. Yayinomlayezo oyisimanga yonke leya album.

 

UDumakahle uthembisa ukuthi akusensuku zatshwala ayidedele enye yakulo nyaka. Lo mculi osakhulayo endimeni kodwa obonisa ikhono eliyisimanga uthembisa ukuthi bengadikibali abathandi bomcuo wakhe ngoba akezwan nokuphaka okuluhlaza.

 

“Angithandi ukukhipha ingoma ngingakazizwa kahle. Ngifuna iphume sengizwa kwanami ukuthi umlayezo engifuna ukuwudlulisa uzofika kahle ebantwini”.

 

“Inkulu ingoma engizofika nayo nginguMaphathefika. Lento abayizwa bayincoma ngonyaka odlelu ngifisa bazi ukuthi ngizoyiphinda kaningi”.

 

“Iyeza le cd yodumo abayilindile ngicela bengadikibali ngoba ngiyazi ukuthi ngisebenzela bona. Angithandi ukubadlisa okungavuthiwe”. Kubeka uDumakahle.

 

“Akusalindeki khona ngoba sasuke sezwa ulozolo. Yazi phela kwakungesiyo ingoma leyana kwakungenye into. Kuyathokozisa ukuzwa ukuthi kanti akahleli kodwa uyapheka estudio. Kunzima khona ukulinda wazi ukuthi uzozwa into emnandi”.

 

“Akube kusalindeka kwakhona kodwa solinda qhawe”. Kubeka uRank Manager.