UMzukulu uyivumile ekaMroza

75291704_824851534610706_1333957013243166720_n

Ukuthula kwami akusho ukuthi ngiyisilima, ngiyohlala ngikhala izinyembezi. Le ngoma iphethe umlayezo oyisimanga. Akumangazi ukuzwa uMzukulu ongomunye wabaculi ovunyiwe ngokushaya ingoma enkulu kuleli, ephumela eshashalazini eyigcoba le album. “Ngichazwa indlela akawudlulisa ngakhona umlayezo wengoma yakhe. Ube esevala ngokulanda uzakwethu naye okwaziyo ukungena ahlale entweni

bese kuvele kuthi neh!! Ngithi akakhuphuke njalo umfoka Fakude nokunguyena osahleli phezulu kule ndima yomculo osashaye unyaka ngengoma yakhe esuka kuyo le ndima. Ngike ngazipha isikhathi ngayilalela yonke le album yale nsizwa cha kuthi angibonge ngokudla kwendlebe asenzele khona thina nabathandi bomculo”.

 

“Bese ngimnxusela kubathandi bomculo enhla nasezansi ukuthi imnandi ngokulandwa esitolo sangempela phela ngane zakwethu. Ayikho into ebuhlungu njengokuzwa ingoma yakho idlalwa umhlaba wonke kodwa kube kungekho okukujabulisayo wena mnikazi wayo. Uyabona le ngoma kaFakude idinga thina bathandi bomculo ukuthi siyithathe siyibeke la okumele ngabe ikhona vele”.

 

“Uyabona uma esethi asiyempini ngivele ngikhumbule ezamzukwana madoda ngoba phela lo mculo wethu udalelwe khona vele ukusikhumbuza emumva. Ngichazwa nawukuthi akasuye umuntu wodlame nomuntu owande kakhulu ngomlomo kodwa uhlala ezwini lengoma nje kujabule abantu. Phambili nge-album kaMroza. Izinyembezi zesilima”. By Mzukulu.