Majotha ‘Unkonka ogoqe kathathu’

75584998_2705284376200079_4275855679375278080_o

Sezihubela sakusha. Sekusele kancane lidume izulu libalele ilanga njengoba unyka ugoqwa nje. Ugoqwa nje, uza nezimnandi endimeni yomculo njengoba sazi ukuthi lezi izikathi zokudla kwendlebe. UMajotha ongomunye wabaculi abavunyiwe kakhulu ngengoma enkulu nenomlayezo oyisimanga kule ndima uselumemezele usuku azkhipha ngalo kanye nesihloko. “Kushuthi ngike ngathatha isikhathi ngakhulumisana nabathandi bomculo wami

 

ngababuza ukuthi isiphi isihloko abangasithanda, ngabanika zaba ntathu enginazo emqondweni. Njengenhlala yenza ke baye banginika isihloko abasizwa sihlabahlosile nabangathanda ukuthi kube isona esiphambili kule album yami. Isihloko ke sithi ‘Unkonka Ogoqe Kathathu’. Okuningike umuntu uyokuzwa engomeni ngoba angikholelwa ekukhulumeni kakhulu kodwa ngikholelwa ekushayeni ingom ngivale umlomo”.

 

“Noma kanjanike mhlaka 10 December 2019 iyaphumi i-CD kaMajotha enezingoma ezizokushiya ubambe ongezansi. Ngiyabonga kakhulu kubathandi bomculo abangiseka kule album engiykhiphe maphakathi nonyaka ngaphansi kwe-album yami entsha ethi Indlabeyiphika yangempela. Ihambe kahle kakhulu leyo album ngike ngafisa nokuyiyeka iqhubeke kodwa abathandi bomculo bathi abafuni ukubulawa indlala ngalamaholidi ngase ngithi angikhipheke”. Kusho uMjaotha.

 

Abathandi bomculo bathi akakwazanga ukucupha izikhala njengoba ezokhipha kanye nezinkunzi sekubhizi. Bakholwa ukuthi bekumele asheshe ayidedele ukuze izodayisa kahle. “Ngiyaphoxeka mina njengomlndeli oqavle wale nsizwa ngoba bengithi izoshesha ikhiphe. Angazike noma isalinde ukuzwa ukuthi uSkhova uza nani yini ngoba cha bekungamele akhiphe ngoDecember”. By Khehloh Mzolo.