Majotha ‘Unkonka ogoqe kathathu release date

daearr

Konakele mhlaka 6 Decemcer 2019. Igcokama elisha ngapha, uMajotha ngapha. Zibanga igama. Omunye Indlabeyiphika omunye Indlabeyiphika yangempela, kazi iyozala nkomoni. “Kunjengoba sengimemezele. Noma kanjani mhlaka 6 kuZibandlela abathandi bomculo bazobe bezitika ngengoma enkulu ehlala inkulu njalo yomculi abamthandayo nabamuzwa kangcono kunabanye ngoba yena unengoma enkulu kuneyabo. Ngiyezwa ngandlebenye kuthiwa akumina ngedwa engikhipha ngalolosuku angindaba ke futhi nanalokho ziyoshiyana ngomshefezo”.

Recent Posts

 

“Engingakusho nje ukuthi uma kunomculi okhipha kanye nami ngalolosuku uyobe evelelwe ngoba eyami ingoma eyobe idla umhlanganiso. Thula ulalele emarank nasemataxin ubuye uzongitshela ku inbox ukuthi uzweni. Unkonka uzobe ugoqe kathathu. Ngichazwa ukuthi lesi sihloko sikhethwe abathandi bomculo ngoba besizwa ukuthi sishaya khona. Ngithike kunina nonke nina bakaPhunga noMageba kunjalo mhlaka 6 akusadluli nakancane iyeza inkunzi yenu”. Kusho uMajotha.

 

EzeGcokama elisha ziphume celeni uma ziyizwa le ndaba. “Ngeke athengwe muntu lomuntu. Ubhayize kakhulu bekungamele akhiphe kanye neGcokama elisha. Angazi ngingenza njani ukuze abaculi bakithi befunde ukuzibona ukuthi bakuliphi izinga ngokwengoma. Awukwazi ukuziqhathanisa nezinkunzi ezifana nabo Mthandeni noKhuzani ngoba bayathandwa kakhulu labo bantu uma kukhiphe bona kuma yonke into”.

 

“Siyazi ukuthi uMaskandi umculo wamashinga nezinsizwa kodwa after all bacula nje, badinga imali. Umculo uyibhizinisi. Ngiyakhathazeka kakhulu emoyeni uma ngibona abaculi abanekhono njengoMajotha behluleka bencama ukumaketha umculo wabo ngendlela. Ekugcineni kukhala bona futhi bethi bayacula kodwa abathengwa kanti ibona abangakwazi ukukhetha usuku lokukhipha” Kusho uMhlengi Mhlengza.