Lutho namanje Abangani Bakhe

Leli qembu elasungulwa uNgiga Ndlovu owayengumngani omkhulu kaMgqumeni usevele wacwila nje. Leli qembu lasungulwa kokuthi kukhotheme inkosi yoMaskandi. Zaba ningi izinkulumo ezavela ekuphumeni kwayo kwazise yayibe inothe ngezingoma ezshiywa Ibhova emshinini.

 

Le nsizwa yakwaNdlovu ekhulele kwelakwa Sithole eMsamo sigodi ingomunye wabaculi owayesondelene kakhulu neBhova kanti kuningi eyakufunda kulona. Kuthe ngonyaka odlule yakhomba umngani wayo omkhulu Igcokama ngomunwe yagdla kuye.

 

Bonke abake bazama ukugadla leya nsizwa bavele baphupha nje esikhaleni. Kubukeka sengathi uyafisa ukulungisa izinto umfoka Manqele ngendlela akaposta ngakhona izithombe akayezishutha noJaiva besabambisene ngoba naye uJaiva wagadla kwigcokama.

 

Bekulindeleke ukuthi kuphume icwecwe eliphuma njalo ngephasika elithi Abangani bakhe kodwa akubanga njalo.

 

“Ngiyazi ukuthi balindele lukhulu abathandi bomculo wami. Ngiyazi ukuthi ngibakweleta into enkulu. Angisho ukuthi ngithini kodwa yona izofika ingoma noma nini kusukela manje”. Kusho uNgiga.

 

Kuyaxaka khona ukuthi kungani lezi nsizwa esizithembe kangaka zivele zisphoxe nje. Kuye kube kuhle ukuthi umculi akuveze abhlale noma kuma social media ukuthi kungani engangenile estudio.

 

“Ngivumelana nawe lapho mfoka baba. Bayazi labaculi ukuthi ngesikhathi sephasika sisuke silindele lukhulu. Kufana nango December. Phela thina ingoma siphila ngayo. Uma sishoda ngayo sisuke sishoda ngento enkulu. Siyazicelela ukuthi bezame ngakho konke okusemandleni ukuthi bewakhiphe lama cd”. Kubeka uNdabinde umfoka Gumede.