Izidlela amahlanga ekaQhosha

rftvyg

Kuthanda ukuba umqansa ukugqiba umgodi owambiwa umfoka Mahlase ngenyanga kaNhlolanja. Lo mculi wambela ozakwabo umgodi omude kakhulu, namanje akekho osakwazile ukuwugqiba.

 

Izinkomba zalokho ukwehla kwezinga lokuqashwa kubaculi abasanda kukhipha. UQhosha ubizwa ngapha nangapha ubaphusha ngemawzen.

 

Kuqale kwaba uDSD wakhipha ingoma encane bakhala abantu. Kwaphinda kwaba uMzukulu washaya yena kodwa izinga lengoma lingaphansi kwekaQhosha.

 

Nangu noDLubheke kule album entsha Amanguni amahle naye akalibonanga elidlayo. Zikhona futhi ziningi ezimnandi kule album kodwa uQhosha ubadlisa ngamapayipi ngoba eyakhe yavele yaba mnandi yonke. AKusandile emculweni kaMaskandi ukuthi umculi akhiphe icwecwe elimnandi lonke njengoba kwenza uQhosha.

 

Lento akayenza idinga ukushayelwa ihlombe elikhulu ngoba ubaziwa njengomalndeli emnyakeni engamngaki edlule. Uthe uma ethatha isinqumo sokuba umculi naye wafike wenza obekwenziwa umuntu abekade emlandela.

 

Lokho kwenza abalandeli bekuthokozele ukuzibona bengabaculi nabo kusasa. “Isenzo sale nsizwa yasezibisini siyathokozisa kakhulu. Umfana wenza ufise ukuba umculi nawe ngelinye illanga ngoba naye waqala waba umlandeli.

 

Uthe uma efika ezingeni lokuba umculi wafike wabadlisa ngamapayipi abaculi akabafice emculweni. Kubeka uMsila webhova umfoka Nondwengu eShowe.