Isiputshukile eyezeNdidane

fgd

Aputshukile ‘Amazinyo Abushelelezi’. Ezibuhlungu zithi sekwenzeke iphutha kwaphuma ingoma emnandi yezNdidane eyisihloko sale album ethi ‘Amazinyo Abushelelezi’. Ucwaningo lusaqhubeka kanti uPotso uzwakalise ukuphatheka kabi okukhulu. “Bafwethu angibingelele ekuseni nje kusa bese nginazisa nganazi izindaba ezibuhlungu ezithi sekwenzeke iphutha kwaputshuka ingoma. Ngihlangabezwa izinduna zithi zizwa le ngoma isigcwele kuma social media asazi kwenzeke kanjani. Ngithi anginazise ukuthi kunganimangazi lokho ngoba yiyo yona siphatheke kabi ngoba iphume ngesandla sobunxele”.

Recent Posts

 

“Ngiyadumala kakhulu ngokuthi le ngoma iphume kanje kodwa sisazama ukuthola ukuthi kwenzeke kanjani ngoba besithi zonke izikhala sizivalile nje. Maduzane nizozwa ukuthi kuqhubekani nge-album yonke mhlawumbe izodedelwa maduzane lungakafiki usuku obekumele idedelwe ngalo kodwa angisho ngoba uphenyo lokuphuma kwale ngoma lusaqhubeka. Zimbi zona izindaba kodwa ingoma imnandi uzozizwela nawe mthandi wengoma”. Kusho uPotso.

 

Badinwe bathelwa ngamanzi abathandi beZendidane uma beyizwa le ndaba ngoba bezwakale sebethi “Kuyacaca ukuthi kunenyoka ekhona ngaphakathi eDown town efuna ukuputshuzela uJulukile le ngoma. Sibuhlungu emoyeni kodwa futhi siyathokoza uma kuputshuka into emnandi kanje ngoba ayi imnandi Commander mfana khuphuka kuleyo ndawo”.  Kusho uLungisani umfoka Zondi.

 

Iteki Le Commander Ximba lithi lishaqekile uma seliyizwa le ngoma isiculwa abanye abaculi engabala kubo uSomnandi noShwi. “Ngishaqekile mina ngoba bengazi ukuthi ayikaphumi le ngoma. Ukuyizwa isiculwa oSOmnandi noShwi, nginayo ngisho ivideo yakhona becula kodwa ayikho clear kangako”. Kuphetha Iteki.