Ijongelihle CD launch

gag

Ikhiphe kanje. Ijongelihle lizohlanganisa abaculi abaningi abadume ngengoma enkulu mhlaka 17 November eGoli eThembisa. Kuloluhlu lwabaculi kuvela amagama abathokozisayo kakhulu abalandeli kwazise abavamile ukuvela emcimbini emningi emkhulu. “Ngithe angicele izinsizwa zakithi engizaziyo ukuthi zinesiphiwo esihle kakhulu ekushayeni ingoma ukuthi zifike zizongeseka kulo mkhankaso. Nginxusa kakhulu abalandeli enhla nasezansi kulolonk elikaMthaniya ukuthi bephume ngobuningi babo bezohlanganyela kanye nathi”. “Ngibophele iskeam esistrong kakhulu ngoba ngivale ngezihlabani ezifana naboSgwebosentambo noBobo umfana wepiki. Izinsizwa lezo ezaziwayo kakhulu endimeni yomculo kanti igama zazakhela zigijima nezinsizwa ezihlonishwayo kule ndima.

Recent Posts

 

Ngiyabonga ukuthi zonke izinsizwa engizicelile zidele konke ezikwenzayo ngoba phela kubhizi ngalamalanga unyaka uphelile kuyaphunywa kuyangenwa estudio. Ngibonga angikhawuli kubafwethu ngokuvuma ukuba nami”.

 

“Kunengoma ethandwa kakhulu abathandi bomculo ethi ‘incane ingoma kubaculi abadumile’ ngithi nje ngalolusuku izobe idlalwa kakhulu ukuze bezithole bethokozile kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Bese ngibonga kubafwethu abathenga umculo wejongelihle ezitolo bafwethu isandla sedlula ikhanda. Angilutho ngaphandle kwenu, bese nginxusa nalabo abasakholelwa ekuthengeni emgwaqeni nabasendelana umculo ngowhatsap ngithi kahleni sizwe sakithi ibuhlungu leyonto”.

 

“Icwecwe lamike lizobe litholakala ngenani eliphansi kakhulu ngicela abathandi bomculo befike ukuze bethole ungqo walo. Iphathana kabi lento yokuzwa unconywa kuma socila network kuthiwa ushayile kodwa ube ungaboni lutho oluza kahle emakethe. Yingakho sikhetha ukwenza wona ama-cd launch lawa ngoba sisuke sibanika thina mathupha abantu umculo ongu original”. By Ijongelihle.